Unmet needs in continuing medical education programs for rural Chinese township health professionals
Yanhua Yi, Virasakdi Chongsuvivatwong, Hutcha Sriplung, Guijie Hu, Edward McNeil, Qiming Feng, Hongxia Zhou, Bo Wei
J Educ Eval Health Prof. 2015;12:25.   Published online 2015 Jun 14     DOI: https://doi.org/10.3352/jeehp.2015.12.25
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Unmet needs in health training among nurses in rural Chinese township health centers: a cross-sectional hospital-based study
Yan Mo, Guijie Hu, Yanhua Yi, Yanping Ying, Huiqiao Huang, Zhongxian Huang, Jiafeng Lin
Journal of Educational Evaluation for Health Professions.2017; 14: 22.     CrossRef
Is a decentralized continuing medical education program feasible for Chinese rural health professionals?
Guijie Hu, Yanhua Yi
Journal of Educational Evaluation for Health Professions.2016; 13: 18.     CrossRef